0029 38:11-3

Molen de Liede aan de Liedeweg. In 1928 is de molen wegens roe-breuk op hol geslagen en afgebroken. Er werd een woning met gemaal voor in de plaats gezet. In 1813 trouwde Aagje Janse (Simon Janse was molenaar) met Johanna van der Aar. Zoon Johannes werd in 1821 geboren en werd opvolger. Daarna zijn zoon Simon van der Aar. Daarna zoon Kees van der Aar tot 1960. (huishoudster Mina van Warmerdam). Daarna Jan Mesman 4 jaar en daarna Ben van Warmerdam tot 1-1-1979 in dienst van de polder. Per die datum ging het gemaal op in Waterschap Groot Haarlemmermeer. In 1970 werd aan de overkant van de Liedeweg een apart nieuwe gemaal gebouwd. De woning werd in 1980 gekocht en bewoond door Ben van Warmerdam. In 1983 werd deze weer zelfstandig boer met vee en melkleiding. Reden: ontslag op 50-jarige leeftijd uit chauffeursbaan te Amsterdam. Omtrend de bouw in 1928 het volgnede: Het Polderbestuur had molenmaker Mul een tekening laten maken van vijzelgemaal met woongedeelte. De tekening kon echter gene genade vinden bij het gemeentebestuur en werd afgekeurd. Gemeente opzichter De Graaf kreeg toen de opdracht en deze tekening viel zonder meer in de smaak bij de gemeente. De bouw ging door en de woning met puntdak staan er nog (1983).


© Dorpsvereniging Haarlemmerliede en Spaarnwoude / Chris Buzink 2017-2021